Ziya Paşa’nın Terkib-i Bendinden Seçmeler

Originally posted on Hanımefendi:
Terkîb-i Bend’den Seçmeler Ziya Paşa Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-ı fenâdanBaşın alamaz bir dahi bârân-ı belâdan Her şahsı harîm-i Hakk’a mahrem mi sanırsınHer tâc giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın Çeşme-i pür-hûn-ı fenâdan: Faniliğin kanlı çeşmesi Harîm-i Hakk: Hakk’ın dokunulmaz kıdığı     Âsûde olam dersen eger gelme cihâneMeydâne düşen kurtulamaz…