İnka Khipu

Originally posted on 우주 이야기 – ucu iyagi:
Günümüzdeki elektronik ve bilgisayar temelli bilgi teknolojilerinin temelinde ikili kodlama yatar. Yani, sadece iki alternatif durumda bulunabilen bir sistemin hangi durumda olduğunun seçilmesi, tüm bu karmaşık teknolojiyi ortaya çıkartır. Örneğin bir sinyal açık veya kapalı olabilir (lamba düğmesindeki gibi), pozitif veya negatif olabilir (elektrik akımındaki gibi) ya da 1…